Blog

Barista – zawód w kawiarni

Pasję i miłość do kawy można połączyć w zawód. W najlepszych kawiarniach kawa parzona jest i podawana przez znawców. Przez tych, którzy wiedzą o kawie i sposobach jej parzenia niemal wszystko. Przez tych, którzy potrafią dobrać kawę do naszego podniebienia, stanu ducha czy pory dnia. Przez baristów, bo o nich mowa. Bariści to osoby, które zawodowo zajmują się wybieraniem, parzeniem, jak również często podaniem kawy.

Barista to osoba wykształcona nie tylko w parzeniu i podawaniu kawy, lecz również wyboru i utrzymania odpowiedniego sprzętu. Kształcenie odbywa się w oparciu o kursy, dostępne w Polsce, jak również poza jej granicami. Bariści doskonale znają i rozpoznają gatunki kawy, potrafią samodzielnie przygotować określone jej mieszanki. Wiedzą również, jaka temperatura mleka powinna być wykorzystana dla danej kawy.

Zawód baristy urósł niemal do rangi zawodu artystycznego, co z pewnością związane jest z umiejętnością wykonywania nawet bardzo skomplikowanych wzorów z mleka i kawy. Umiejętność ta nazywana jest latte art. Dlatego wybierając kawiarnię, warto uwzględnić obecność w niej profesjonalnego baristy. W mniejszych miastach osoby te pracują przede wszystkim w sieciowych kawiarniach, gdyż umożliwiają one swoim pracownikom ciągłe kształcenie i doskonalenie umiejętności w ramach szkoleń służbowych.

appdev